Document Express Enterprise v. 7.5/8.0

 
logo

Document Express Enterprise firmy Caminova to idealne rozwiązanie dla prezentacji i udostępniania przede wszystkim wszelkich zeskanowanych dokumentów papierowych. Document Express Enterprise umożliwia również prezentowanie dokumentów powstałych za pośrednictwem pakietu biurowego Microsoft Office oraz plików zapisanych w formacie pdf. Pliki DjVu powstałe za pomocą Document Express, posiadają bardzo małe rozmiary. W prosty i bezproblemowy sposób można wykonać konwersję zeskanowanych dokumentów papierowych do formatu DjVu, którego pliki - w porównaniu do plików skanów, z których powstały - posiadają rozmiar nawet 1000-krotnie mniejszy. Ogólnie przyjąć można, że konwersja plików cyfrowych do formatu DjVu powoduje obniżenie rozmiaru o wartość w zakresie 50÷1000 razy. Konwersja plików wykonanych za pomocą aplikacji komputerowych, zwanych często plikami "born digital", prowadzi do powstania plików DjVu, których zmniejszenie rozmiaru nie jest tak znaczące jak w przypadku konwersji do formatu DjVu plików powstałych drogą skanowania dokumentów papierowych (najczęściej do formatu jednostronicowych plików TIFF 6.0 uncompressed).

1. Za pomocą pakietu Document Express Enterprise konwersja plików do formatu DjVu realizowana może być :

automatycznie, poprzez umieszczenie plików przeznaczonych do konwersji w "gorącym folderze" (hot folder), a którego to zmiany zawartości w sposób ciągły śledzi Document Express Enterprise,

poprzez wskazanie plików podlegających konwersji w aplikacji Batch Converter GUI,

za pośrednictwem dołączonych do pakietu Document Express Enterprise narzędzi uruchamianych z linii poleceń.

2. Skonwertowane dokumenty zapisane mogą być pod postacią czterech formatów plików :

format plików DjVu, którego nazwy plików posiadają rozszerzenie "djvu" lub "djv",

format plików chronionych hasłem SecureDjVu, którego nazwy plików posiadają rozszerzenie "djvu", "djv" oraz - co jest rzadkością - "sdjvu" lub "sdjv",

format plików tekstowych xml, w których wizualna zawartość dokumentu przedstawiona jest w oparciu o schemat kodowania base64,

format plików HC-pdf (High Compression pdf), którego nazwy plików posiadają rozszerzenie "pdf".

3. Dla użytkowników pakietu, Document Express Enterprise oferuje wiele opcji pozwalających na wykonanie takich plików djvu i/lub pdf, które odpowiadają ich oczekiwaniom. Wśród nich wyróżnić można :

wsadowa konwersja dowolnej ilości plików,

definiowanie dowolnej ilości zadań konwersji, tzw. prac, czyli sposobów wykonania konwersji, w oparciu o które realizować można kolejne konwersje,

korzystanie z narzędzi uruchamianych z linii poleceń, a wykorzystywanych najczęściej za pomocą plików bat (batch files), skryptów (Windows Scripting Host) bądź wprost z innych aplikacji użytkowników,

korzystanie z wielu dostarczonych przez producenta profili konwersji, wygodną i intuicyjną edycję wraz z możliwością tworzenia nowych profili,

zapis powstałych plików sposobem rozdzielonym (indirect djvu file) lub scalonym (bundled djvu file),

automatyczne rozpoznanie tekstu kolejnych stron pliku DjVu w oparciu o "silnik OCR" firmy ReadIris,

dodawanie do powstałych w wyniku konwersji plików znaków wodnych,

dodawanie do powstałych w wyniku konwersji plików miniatur graficznych kolejnych stron dokumentu,

wyposażenie wielostronicowych plików DjVu w panel spisu treści o postaci rozwijanego drzewka,

zabezpieczenie plików djvu za pomocą ośmiopoziomowych haseł,

zachowanie w plikach djvu możliwego okresu ich udostępniania,

zachowanie w plikach djvu podstawowych metadanych wewnętrznych, w tym informacji o profilu konwersji, w oparciu o który powstał taki plik, treści drukowanego nagłówka i/lub stopki, informacji organizujących pożądany sposób wyświetlenia pliku DjVu w przeglądarce.

Expand imageZobacz także