[ powrót]
stara dokumentacja techniczna
rysunek techniczny, format A0, na kalce technicznej
DjVu djvu icon 1 878 kB
PDF 34 694 kB z kompresj± jpg przy współczynniku 80%


Plan urzędu miejskiego, "Magistrat Pless", lipiec 1901 r.
DjVu djvu icon 329 kB, 52.5 * 73.6 [cm]


rysunek techniczny, format A0, kopia ozalidowa, skanowany
DjVu djvu icon 402 kB
JPEG 9 682 kB przy współczynniku kompresji 80%
TIFF 67 121 kB kompresja lzw
BMP 400 234 kB

rysunek techniczny, format A2
DjVu djvu icon 213 kB
JPEG 4 044 kB przy współczynniku kompresji 85%rysunek techniczny, kopia ozalidowa, skanowany
DjVu djvu icon 544 kB, 59.0 * 43.6 [cm]