Czasy kompromisów dla systemów obiegu i archiwizacji dokumentów już się skończyły. Przejście do kolorowych dokumentów wysokiej jakości wydaje się nieuchronne.
Jeżeli tak, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą. Mamy wiedzę i narzędzia, które pomogą sprostać Państwa wymaganiom.
Przez wiele lat systemy zarządzania, obiegu i archiwizacji dokumentacji narażone były na nieustanne poszukiwanie kompromisu pomiędzy wiernością i jakością przechowywanych dokumentów, a ich rozmiarem przechowywanego dokumentu i wydajnością całego systemu. Trzeba się było zadowolić postacią czarno-białą dokumentu lub kolorową o dość niskiej rozdzielczości. Dokument skanowany w kolorze, z dużą rozdzielczością był po prostu zbyt dużym obciążeniem dla systemu. Jednak użytkownicy systemów dokumentowych nie bardzo chcą słuchać o tych ograniczeniach. Jak pokazuą badania (źródło: Loyola College productivity study; Luty 2000), użycie koloru w dokumencie o 14% zwiększa stopień zrozumienia dokumentu, o 70% zwiększa prędkość podejmowania decyzji i powoduje, że dokument jest o 80% dokładniej czytany. Tych wyników i odczuć użytkowników systemów dokumentowych nie wolno lekceważyć
Pod koniec lat 90-tych naukowcy z amerykańskiego koncernu AT&T rozpoczęli badania nad nową, elektroniczną postacią dokumentu na tyle uniwersalną i użyteczną, że zaspokaja ogromną większość potrzeb w zakresie ich tworzenia, przechowywania i udostępniania.
Tak powstał format DjVu
Wykorzystuje on nowatorską, wysoce efektywną metodę kompresji obrazu. Metoda ta była rozwijana początkowo do kompresji kolorowych, skanowanych dokumentów. Wkrótce okazało się, że świetnie nadaje się też do dokumentów generowanych elektronicznie i najprawdopodobniej niedługo zastąpi wysłużone technologie JPEG, TIFF, GIF czy PDF w przechowywaniu i wymianie dokumentów elektronicznych. DjVu staje się szybko światowym standardem. Jest już obowiązujący dla dokumentów w korporacjach takich jak Northwest AirLines, Panasonic, Samsung, większość uczelni wyższych w USA,
Główne cechy formatu DjVu to:
Więcej informacji o formacie DjVu można znaleźć tu...
Proszę obejrzeć przykłady zastosowań formatu DjVu w różnych dziedzinach

Na potrzeby twórców i integratorów systemów dokumentowych. Firma Lizardtech, która w chwili obecnej dba o rozwój standardu DjVu przygotowała 2 wersje swojego oprogramowania DocumentExpress
DocumentExpress Enterprise.
Zawiera zestaw skompilowanych programów działających w linii komend, jak i graficznego programu (Windows). Idealnie nadaje się do konwersji wsadowej i do wykorzystania w skryptach. Zaprojektowany specjalnie do konwersji wysokonakładowej i integracji z systemami zarządzania dokumentami. Oprócz programów do kodowania, zawiera programy dekodujące, program do OCR, programy do manipulowania warstwą tekstową dokumentu oraz program do konwersji PDF->DjVu. Dostępny na platformach Windows, Linux, Solaris
DocumentExpress SDK.
Zawiera biblioteki C++ i .NET do bardzo ścisłej integracji DjVu z własnymi aplikacjami dokumentowymi. Oprócz funkcji konwersji do DjVu dostępne są też inne funkcje związane z tą technologią np. dekodowanie dokumentów do klasycznych plików rastrowych, funkcje OCR czy funkcje do manipulowania warstwą tekstową XML. Dostępna jest także kontrolka ActiveX pluginu DjVu do osadzania dokumentów DjVu we własnym interfejsie użytkownika. Biblioteki dostępne są dla platform Windows, Linux i Solaris.
Dokładną informację o technologiach w ramach standardu DjVu z dokładnym opisem wszystkich funkcji można przeczytać w dokumentacji SDK (2MB)
Ceny wyszczczególnionych wersji można znaleźć w cenniku
Po więcej szczegółow prosimy o kontakt z naszym działem
Z poważaniem,
Dział Przetwarzania Dokumentów
GBSoft