Office 2007 DjVu Exporter

Czerwiec, 2009

Wstęp

Ten dodatek do pakietu Office 2007 umożliwia bezpośredni zapis dokumentu z pakietu office 2007 do formatu Djvu.


Aby dostać sie do tej funkcji wystarczy w menu pakietu Office 2007 wybrać zapisz jako...
Nowy typ pliku


Na poniższym ekranie widać okno do wyboru typu zapisywanego pliku
wybór typu pliku do zapisu

Widok miniatuki właśnie zapisanego pliku djvu.
widok miniaturki

Porównanie wyglądu dokumentu źródłowego i jego zapisanej kopi w djvu.
thumbnails and previews

Obsługiwane Systemy

Pobierz

Setup for XP/Vista (Nov 3, 2008)
Link do strony producenta