Elektroniczne publikacje cennych zbiorów i „skrabów”, których posiadaniem szczycą się biblioteki, sprawiają, że wzrasta atrakcyjność zasobów biblioteki cyfrowej dla szerokiej rzeszy internautów. W przeciwieństwie do oryginałów skarbów bibliotecznych, niedostępnych w ogóle lub dostępnych jedynie ograniczonej grupie osób, swobodny dostęp do ciekawych publikacji elektronicznych podnosi zapewne prestiż biblioteki.

Powoli bardzo rzadkie i cenne zbiory bibliotek zaczynają pojawiać się w postaci elektronicznej.

Celem niniejszej prezentacji było przedstawienie możliwości formatu dokumentów DjVu zastosowanego do tworzenia elektronicznych publikacji zbiorów bardzo starych jak i zbiorów o znacznym stopniu zniszczenia.

 

Prezentację wykonano dla prawdziwych skarbów bibliotecznych 

 

·         Rękopis z początku XIV wieku „Iustinianus, Codex cum glossa ordinaria Accursii”, stron 655
 

·         Starodruk „Figliki” Mikołaja Reja z roku 1574, stron 90
 

·         Starodruk „Zwierzyniec” Mikołaja Reja z roku 1574, stron 305
 

·         Pismo „ISKRA”, zeszyt 1 oraz 2 z roku 1944, stron 12

 

Kolekcje plików zapisanych w formacie Tiff a zawierających w/w publikacje udostępniła dla celów prezentacji Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

Przedstawione poniżej publikacje DjVu wykonano za pomocą oprogramowania firmy LizardTech - DocumentExpress Enterprise oraz DocumentExpress Professional. Mając na uwadze możliwie najkorzystniejsze przedstawienie udostępnionych zbiorów, dla potrzeb ich konwersji do formatu DjVu utworzono specjalne 2 profile konwersji plików Tiff: „UJ-Starodruk” oraz ”UJ-Rękopis”.

 

Korzystając z okazji przygotowywania tej jakże nietuzinkowej prezentacji, wykonano również konwersje odmiennymi sposobami oraz konwersje do innych formatów niż DjVu. Informacje o tym, jak powstała prezentacja, jakie czynniki uwzględniono podczas jej powstawania, kilka aspektów statystycznych opisuje artykuł ...

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

 

 

Mikołaj Rej „Zwierzyniec”, starodruk, 1574 r.

Mikołaj Rej, „Figliki”, starodruk, 1574 r.

„ISKRA”, zeszyt nr 1 i 2, 1944 r.

Iustinianus, „Codex cum glossa ordinaria Accursii”, rękopis, początek XIV w.