Właściwości plików pdf oraz DjVu z segmentacją zawartości stron.

Podstawowymi formatami plików wykonywanych za pośrednictwem oprogramowania Document Express, są formaty DjVu oraz pdf (nazywane najczęściej HC-pdf). Pliki obu tych formatów wykonane mogą być w taki sposób, że widok kolejnych stron ich dokumentów zachowywany będzie pod postacią dwóch warstw wizualnych. Taki sposób wykonania pliku powoduje nie tylko znaczące obniżenie jego rozmiaru, ale i udostępnia nowe funkcjonalności, niedostępne plikom - przykładowo - w formatach jpg lub pdf wykonanym narzędziami takimi jak Adobe Acrobat Professional. Rozmiary plików HC-pdf oraz DjVu w stosunku do plików pdf są mniejsze o około 80% (tabelę wartości liczbowych oraz opis sposobu wykonania plików załączono poniżej). Z plikami DjVu oraz HC-pdf można zapoznawać się za pomocą wielu nieodpłatnych narzędzi.
Przykładowo,
Większość spośród w/w przeglądarek (DjVu Browser plug-in, Win DjView, Adobe Acrobat Reader, PDF-XChange Viewer) pozwala wyświetlać nie tylko widok kolejnych stron pliku, ale również ukrywać/wyświetlać wskazaną warstwę wizualną. Przeglądarki plików DjVu - zwyczajowo - opcję taką udostępniają za pośrednictwem menu aplikacji. Z kolei przeglądarki plików pdf, za pomocą pionowego panelu, jak przedstawiono to poniżej.

 
    

Zapoznawanie się z treścią dokumentu, dla którego w widoku niektórych stron, możliwym jest ukrycie warstwy tła powoduje, że zapoznawanie to jest w ogóle możliwe. Oczywiście, dotyczy to dokumentów, które powstały drogą skanowania oryginałów papierowych, których niektóre strony charakteryzują się znaczącym stopniem zniszczena. W innych przypadkach, zapoznawanie może być ocenione jako bardziej wygodne.

 
    

Pomimo udogodnień, możliwych dzięki udostępnianiu plików cyfrowych w formatach z segmentacją zawartości stron, dla czytelnika kwestią najważniejszą wydaje się być zarówno jakość dokumentu jak i szybkość dostarczenia go do jego komputera. Poniżej zaprezentowano cztery przykłady, dla których podano jaki rozmiar posiadają przykładowe pliki zapisane w formatach TIFF, TIFF-LZW, JPEG, PDF, HC-PDF i DjVu oraz ich podstawowe właściwości takie jak wymiary, rozdzielczość czy głębia barw. Poza formatami TIFF oraz TIFF-LZW, dostępne są również adresy wyświetlenia tych plików.

Czasopismo "Deutsche Runschau", Bydgoszcz

Format/Rozmiar [kB]

Mapa Zaboru Pruskiego, "Oszczędność ludowa"

Format/Rozmiar [kB]

 

Obraz nr 1

tiff

62 365,8

 

Obraz nr 2

tiff

45 659,1

Właściwości podstawowe

tiff LZW

49 541,1

Właściwości podstawowe

tiff LZW

38 450,1

32,3*47,2 [cm]

jpeg

5 202,6

34,6*32,2 [cm]

jpeg

2 545,1

3 814*5 580 [pixel]

pdf

2 695,8

4 089*3 808 [pixel]

pdf

1 190,2

300 [dpi]

HC-pdf

410,3

300 [dpi]

HC-pdf

281,3

Color, 24-Bit

DjVu

368,9

Color, 24-Bit

DjVu

286,5

 

"Wiadomości Polskie", 1857 r., nr 50, str. 3

Format/Rozmiar [kB]

Wyrys z mapy zasadniczej S+E, 2010 r., 1:1000

Format/Rozmiar [kB]

 

Obraz nr 3

tiff

30 263,3

 

Obraz nr 4

tiff

209 444,9

Właściwości podstawowe

tiff LZW

27 537,1

Właściwości podstawowe

tiff LZW

72 359,3

24,2*30,5 [cm]

jpeg

2 183,6

60,1*48,0 [cm]

jpeg

9 117,1

2 863*3 608 [pixel]

pdf

1 035,2

9 460*7 555 [pixel]

pdf

5 561,5

300 [dpi]

HC-pdf

150,7

400 [dpi]

HC-pdf

1 457,3

Color, 24-Bit

DjVu

143,9

Color, 24-Bit

DjVu

1 471,5

Dla celów statystycznych lub oszacowania opłacalności zastosowania w archiwach cyfrowych czy też Bibliotekach Cyfrowych niektórych z wybranych formatów, cztery wartości to zdecydowanie za mała ilość. Dlatego w części "Przykłady" znajduje się kolejne 50 przykładowych efektów konwersji, a w sekcji "Wykonanie plików" tabelaryczne zestawienie otrzymanych wyników.

Expand imagePrzykłady

Expand imageWykonanie plików

Expand imageZobacz także