Pakiet oprogramowania Document Express Enterprise poza aplikacjami obsługiwanymi za pomocą okienek, dostarcza również kilkanaście narzędzi, które wykorzystuje się za pomocą plików bat (Batch files), skryptów wsh (Windows Scripting Host) lub też za pomocą innych aplikacji okienkowych, które realizując pewne operacje, odwołują się do tych narzędzi. Zestaw dostarczonych przez producenta narzędzi - z punktu widzenia ich zastosowania - można podzielić na kilka grup. Pierwsza grupa to narzędzia, dzięki którym z różnych plików cyfrowych można wykonać pliki DjVu. Kolejna, pozwala z plików DjVu wykonać pliki w różnych formatach. Ponadto, dostępne są narzędzia pozwalające utworzyć bądź wyeksportować rozpoznany na stronach plików DjVu tekst, przeprowadzić diagnostykę posiadanych plików, łączyć pliki jednostronicowe w pliki wielostronicowe oraz kilka innych narzędzi.

Narzędzia konwersji plików graficznych i dokumentów elektronicznych do formatu DjVu.

anytodjvu

Konwersja plików graficznych i dokumentów elektronicznych do formatu DjVu.

imgtodjvu

Konwersja plików graficznych do formatu DjVu.

pdftodjvu

Konwersja dokumentów elektronicznych PDF do formatu DjVu.

Narzędzia konwersji plików w formacie DjVu.

djvutoimg

Eksport obrazu strony (stron) pliku DjVu do formatu pliku (plików) graficznych.

djvutopdf

Konwersja plików w formacie DjVu do formatu High-Compression PDF.

djvuxml

Konwersja plików w formacie DjVu do tekstowych plików DjVu-xml.

Narzędzia ukrytej warstwy rozpoznanego tekstu w plikach DjVu.

djvuocr

Narzędzie automatycznego rozpoznania i zapisu tekstu OCR w pliku DjVu.

djvutext

Eksport ukrytej warstwy tekstowej pliku DjVu do prostego pliku tekstowego.

Narzędzia manipulacji i diagnostyki plików DjVu.

djvumerge

Narzędzie łączenia plików DjVu jedno- lub wielostronicowych w jeden scalony plik DjVu.

genindirect

Narzędzie zapisu sposobem rozdzielonym scalonego pliku DjVu.

djvudump

Eksport opisu struktury części składowych pliku DjVu.

djvudiff

Narzędzie porównywania i wyszukiwania różnic części składowych plików DjVu.

djvurecover

Odzyskiwanie poprawnych części składowych uszkodzonych plików DjVu.

Pozostałe narzędzia.

djvuwatermark

Narzędzie dodawania do plików DjVu znaku wodnego.

ImageVerify

Narzędzie weryfikowania grup plików DjVu.

Expand imageZobacz także